مدیران اجرایی

 
مهندس پرویز حمیدی
پرویز حمیدی
مدیر عامل
مهندس جعفری
    محمدجواد جعفری 
قائم مقام مدیرعامل و رئیس مجتمع
مهندس نیستانی
حسین نیستانی
مدیر بازاریابی و فروش
 
 

فرهاد نقدی

فرهاد نقدی
مدیر مالی 
 
 
No image
سهیل سلیمانی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
 
مهندس  فریبا اسکندری
 فریبا اسکندری
مدیر بازرگانی
 
 
محمد زحمتکش
مدیر منابع انسانی
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷