تصاویر سایت

پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
آزمایشگاه

آزمایشگاه

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
مخازن کروی

مخازن کروی

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
SBR 1723

SBR 1723

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
SBR 1712

SBR 1712

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
1502

1502

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
PBR 1220

PBR 1220

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
بهره برداری پساب

بهره برداری پساب

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.