تامین و تدارکات

نحوه ورود به لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

  • دریافت فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه توان اجرایی تامین کنندگان فرم شماره  TGF1-100904-012-REV. 00
  • تکمیل و ارسال فرم مذکور بهمراه رزومه و سایر مدارک درج شده در فرم پرسشنامه به آدرس ایمیل s.soleimani@tjpc.ir
  • زمان پاسخگویی و اعلام نتیجه بررسی مدارک ارسالی حداکثر 60 روز پس از دریافت مدارک می باشد. (خواهشمند است تا پایان مدت زمان فوق الذکر از تماس تلفنی جهت اخذ نتیجه اجتناب گردد)
  • به شرکتهایی که در ارزیابی حداقل امتیاز را کسب نمایند شماره ردیف شرکت در لیست تامین کنندگان مورد تایید اعلام می شود.
  • زمان پاسخگویی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 14 الی 16:30، شماره تلفن تماس 90- 06152112887 داخلی 2085 

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸