مناقصه و مزایده

 شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد کانتینرها و کانکسهای مستعمل خود در کارحانه واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر را به شرح ذیل به شیوه مزایده عمومی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگاهی با شماره تلفن یا نشانی اینترنتی زیر تماس برقرار نمایند.

جدول کانتینرهای موضوع مزایده :

 

مزایده 1400 کانکس

جدول دریافت اسناد مزایده با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن زیر تماس برقرار نمایید:

T.C@tjpc.ir

02188662051-4 داخلی 1245

 

 

 

فرآخوان مناقصه عمومی تامین و تحویل باکس پالت چوبی

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد تامین باکس پالت چوبی مورد نیاز مجتمع خود واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر را به صورت مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت و فعال در این خصوص واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر ظرف 4 روز از تاریخ انشتار آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. اسناد مناقصه می بایست مطابق با دستور العمل اعلام شده در شرایط مناقصه تکمیل و ارسال گردد.

جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن زیر تماس برقرار نمایید :

T.C@tjpc.ir

02188662051-4 داخلی 1245

 

فرآخوان مناقصه عمومی تامین لیفتراک استیجاری

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد تامین لیفتراک مورد نیاز مجتمع خود (4 دستگاه لیفتراک 3 تن 24 ساعته با راننده و یک دستگاه به صورت استند بای) واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر را به صورت مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت و فعال در این خصوص واگذار نماید.لذا متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ انشتار اگهی ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. اسناد مناقصه می بایست مطابق با دستور العمل اعلام شده در شرایط مناقصه تکمیل و ارسال گردد.

جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن زیر تماس برقرار نمایید :

T.C@tjpc.ir

02188662051-4 داخلی 1245

 

فراخوان شناسایی تولید کنندگان

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکتهای تولید کننده معتبر واجد شرایط جهت تامین Fatty Acid Soap مورد نیاز در مجتمع خود به شرح مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا از شرکت های مجرب و توانمند دعوت می شود مدارک و مستندات مربوط شامل:

-          اساسنامه

-          آگهی تاسیس

-          آگهی آخرین تغییرات

-          سوابق اجرایی کارهای مشابه و یا سوابق مرتبط همکاری با پتروشیمی ها

-          گواهی حسن انجام کار مشابه

را حداکثر ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی به نشانی تهران- خیابان نلسون ماندلا- پایین تر از همت- نبش کوچه نهم- پلاک 38 طبقه چهارم کد پستی 1517769513 ارسال نمایند. درج موضوع فراخوان بر روی پاکت ارسالی ضروری است.

مشخصات فنی

مزایده

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹