مناقصه و مزایده

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد مقداری از ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش برساند. توجه به موارد زیر الزامی است.
  • رد یا پذیرش یک و یا کلیه ی پیشنهادهای واصله، فروش تفکیکی یا تجمیعی از اختیارات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید می باشد.
  • پیشنهاددهنده، قیمت پیشنهادی را به ریال (عدد و حروف) از قرار هر مورد و همچنین جمع کل را درج و در پاکت بسته تحویل نماید.
  • شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید مجاز و مختار است نسبت به فروش اجناس مزایده به صورت یکجا به یک نفر و یا به صورت موردی به چند نفر ارائه دهنده حداکثر قیمت اقدام نماید.
  • ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی بصورت چک بانکی
  • شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط مزایده است.
  • اعلام انصراف تا روز قبل از بازگشایی پاکت ممکن خواهد بود و پس از بازگشایی اعلام انصراف غیر قابل قبول می باشد.
  • متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد و مشاهده نمونه مواد، به سایت کارخانه پتروشیمی تخت جمشید مراجعه فرمایند.
ردیف
شرح
   مقدار تقریبی (کیلوگرم )
 1  ظروف و بشکه های پلاستیکی  
 2  ضایعات چوبی، شامل پالت، باکس پالت و تخته  
 3  ضایعات فلزی، شامل آهن آلات ساختمانی، لوله، بشکه های فلزی  
 4  ضایعات گسکت  
 5  کابل برق مستعمل  
 6  کابل ابزار دقیق مستعمل  
 7  ضایعات ساندویچ پنل  

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۹